Privacyverklaring

Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Coöperatie Loopbaanstation U.A. en haar gelieerde netwerken. Je dient je ervan bewust te zijn dat Coöperatie Loopbaanstation U.A. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Coöperatie Loopbaanstation U.A. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals je voor- en achternaam, geslacht, je leeftijdsklasse, opleidingsniveau, het bedrijf waar je werkt, je functie of hoelang je hier werkt;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • financiële informatie, zoals het bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals je IP-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt;
 • eventueel beeldmateriaal (foto/video) gemaakt tijdens evenementen ten behoeve van plaatsing in onze mails, op social media en/of website;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij je persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld als gaat deelname aan een evenement, als je onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, je visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met je.

Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Deelname aan onze events

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor dit evenement. Bij aanmelding voor een van onze events vragen wij om je persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om je aanmelding te bevestigen, je op de hoogte te houden van het betreffende event en de uiteindelijk gemaakte match te communiceren met betreffende werkplekbegeleider en kandidaat. Door deelname aan één van onze events geef je automatisch toestemming tijdens deze activiteiten gemaakt beeldmateriaal te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden in de breedste zin van het woord.

Tevredenheidsonderzoeken

Wij vinden het belangrijk om te weten wat je van onze dienstverlening vindt. Daarom kunnen wij je na afloop van een van onze events een uitnodiging sturen om het betreffende event te beoordelen.

Marketing- en business developmentdoeleinden

Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij je benaderen met voor jou relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners te onderhouden.

Gebruik van onze website

Op onze website kun je gebruikmaken van een contactformulier. Je ingevulde gegevens gebruiken we eenmalig om je een reactie te geven.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Met je toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij je persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers;
 • Derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze events;
 • De persoon met wie een match is gemaakt door het inschrijven op een werkplek.

Derden aan wie wij je persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde je persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Coöperatie Loopbaanstation U.A., dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Coöperatie Loopbaanstation U.A.gebruikt technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Daarnaast zijn er analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Ook derden kunnen cookies plaatsen op onze website; bijvoorbeeld bij video’s die worden gehost door Youtube. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijnen aan.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan.

Als je vragen hebt over de beveiliging van je persoonsgegevens of als je misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met ons op via info@loopbaanstation.nl

Welke rechten heb je?

Je kunt de persoonsgegevens die wij van je verwerken inzien. Je hebt het recht je persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kun je onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken je gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan je verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). 

Contact met ons opnemen

Als je meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je (schriftelijk) contact met ons opnemen via: info@loopbaanstation.nl of Coöperatie Loopbaanstation U.A., Van Weerden Poelmanweg 7, 7602 PC Almelo.

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij je gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij je actief informeren.

Versie 5.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 juni 2022